KOPO Campuses

Nếu chọn tên cơ sở thì bạn sẽ được chuyển đến trang chủ tương ứng.

한국폴리텍대학 전국 캠퍼스 지도
  • Specialized
  • T.C
  • New Technology T.C
  • Alternative technical high school
KOPO Campuses close

다솜고등학교

다솜고등학교

사이트맵 전체메뉴

campus 콘텐츠영역

location영역

다솜고등학교 본문

Nội dung thông báo

3월급식사진,4월29일~5월5일 식단표입니다.
Article No : 695296
커뮤니티 - [공지사항] 내용
3월급식사진,4월29일~5월5일 식단표입니다.
영양사 | 2024-04-04 09:16:42 | 조회수 4495
03월사진 결과보고.hwp (14.627.328 bytes)
04월29일~05월05일 식단표.hwp (107.520 bytes)

3월급식사진,4월29일~5월5일 식단표입니다.